HISTORIE

De pre-historie

Het begon allemaal in de jaren 60. In de tijd van de hippies en de lange haren had ook de jeugd van Ysselsteyn behoefte aan een eigen plek. In verschillende kippenhokken en schuurtjes werden bijeenkomsten gehouden waar de jeugd zich vermaakte. Een van de bekendste hokken was het “Devils home”, welke nog steeds te bewonderen is op het eind van de Litsenbergweg. Aangezien dit niet voor iedereen de gewenste situatie was, werd in 1969 de stichting Jeugdcentrum opgericht. Deze stichting had als doel een geschikte locatie te vinden voor de jeugd. Rond diezelfde tijd (1970) ontstond de parochiële jeugdraad. Deze naam werd later afgekort tot Jera.

 

Het begin

De eerste jaren werden de activiteiten van de Jera georganiseerd bij het gemeenschapshuis, zaal Bos en het gymnastieklokaal. In het begin van de jaren 70 kreeg men dan toch een eigen plek. Aan de Peter Janssenweg stond de voormalige tuinbouwloods van de Boerenbond welke niet meer gebruikt werd. Met wat subsidie van de gemeente en een behoorlijke financiële bijdrage van de kerk kon het gebouw aangekocht en opgeknapt worden. Toch waren deze bijdrages niet genoeg voor de gehele verbouwing en kwamen de vrijwilligers met creatieve ideeën om het geheel toch af te krijgen. Zo werden oude pallets van Rank Xerox gesloopt om te gebruiken als plafond, gingen de spijkers in de vloer als bewapening,  werd er een bar gehaald bij het failliete café National in Venlo en stoelen en kasten kwamen van een legerdepot. In 1973 was het gebouw klaar en werd het geopend onder de naam “De Koel”. Dit is nog steeds de officiële naam van het gebouw, hoewel het tot in de verre omtrek bekend staat als “De Jera”. Een van de eerste activiteiten die door de Jera opgezet werd was de opvang van kleine kinderen in een crèche. In 1977 werd de stichting peuterspeelzaal “De Calimero’s” opgericht, waarna deze stichting geheel zelfstandig verder ging. Tot de zomer van 2004 hebben de peuters gebruik gemaakt van de Jera, waarna men over is gegaan naar een nieuwe plek.

 

De hoogtij dagen

Nadat in de eerste jaren voornamelijk Ysselsteynse bezoekers over de vloer kwamen, werd dit in de jaren daarna wel anders. De bezoekersaantallen werden steeds groter en het publiek kwam uit alle windstreken. Men kwam zelfs vanuit Venlo naar Ysselsteyn om tussen 20.00 en 23.30 uur in de Jera te kunnen zijn. Op het hoogtepunt waren 400 man per avond zeker geen uitzondering. Helaas brachten zulke drukke avonden ook problemen met zich mee, wat eind jaren 80 tijdens de kermis leidde tot een knokpartij in het gebouw. De Jera zag zich genoodzaakt om tijdelijk dicht te gaan en na de heropening eerst met alcoholvrije avonden te beginnen. Ondertussen hadden de voormalige bezoekers andere uitgaansgelegenheden ontdekt waardoor de vrijwilligers naar creatieve ideeën zochten om bezoekers te trekken. Zo werden er beach-party’s, filmmarathons en waterbak-gevechten georganiseerd en op zaterdagen bands geboekt. Hiernaast liepen er al jarenlang enkele goedlopende activiteiten die bedoeld waren voor de Ysselsteynse jeugd, zoals de donderdagavondgroep (voor lagere schooljeugd), de meidengroep en het zomerkamp. Ook verzorgde men tijdens Allerheiligen de verkoop van Bolchrysanten. In 1992 kreeg de Jera de kans om iets terug te doen voor de parochie, vanwege de steun die men in de beginperiode hiervan gehad heeft. Daarom werd na de verbouwing van de kerk een uit hout gesneden kruiswegstatie geschonken. Ook werd in de begin jaren 90 het startschot gegeven voor de meest succesvolle activiteit van de Jera ooit: het Jera Open Air Festival.

 

De laatste 10 jaren

Halverwege de jaren 90 was het gebouw toe aan een grote opknapbeurt. Zo kwam er onder andere een nieuw dak op het gebouw en werden de toiletten flink opgeknapt. Ook het interieur moest er aan geloven. De lichtinstallatie werd vernieuwd en de muren werden voorzien van graffiti. Hoewel de bezoekersaantallen niet meer zo hoog waren als enkele jaren daarvoor, was het voornamelijk met optredens van bands nog behoorlijk druk. Men kwam dan voornamelijk af op de nostalgie van de Jera. De Jera stond namelijk nog steeds bekend om zijn fles bier, terwijl men in vrijwel alle andere sozen was overgestapt naar bier uit de tap. De laatste 10 jaar heeft de Jera vooral naam gemaakt met haar festival wat buiten op het terrein langs het gebouw wordt gehouden. Tot een paar jaar terug werd dit festival georganiseerd op de zondag tijdens de Ysselsteynse kermis, maar omdat men niet wilde concurreren met andere Ysselsteynse horecaondernemers werd er gezocht naar een andere datum. Vanaf 2001 wordt het festival dan ook gehouden op Hemelvaartsdag onder de naam “Jera On Air”. Samen met de naamsbekendheid van dit festival groeiden ook de bezoekersaantallen. Kwamen er bij de eerste editie van “open air” maar een honderdtal mensen, op de laatste uitvoering van “on air” waren er al ruim 8000 bezoekers aanwezig. In 2000 werd door de overkoepelende stichting het gebouw van buiten grondig opgeknapt doormiddel van fondsenwerving, die samen met Synthese werd vormgegeven. In 2003 werd een grote fondsenwervingsactie op touw gezet (met medewerking van Synthese) om de geluids-en lichtinstallatie, waarvan het geluid al gedeeltelijk meer dan 20 jaar oud was, te vervangen. Er werd geïnvesteerd in de geluidsisolatie van het gebouw om zodoende minder overlast voor de buurt te veroorzaken. De investeringen in de lichtinstallatie hadden met name betrekking op het podiumlicht waardoor we kostenbesparend kunnen werken wanneer we artiesten hebben. Fondsen als Oranje fonds, Stichting Madurodam, Stichting Helene de Montigny Santheuvel en het VSB fonds hebben aanzienlijke bijdragen geleverd om deze investering in de toekomst tot stand te laten komen.

 

De toekomst

Wat de toekomst gaat brengen voor de Jera is uiteraard onduidelijk. Wat wel zeker is, is dat veel jongerensozen het steeds moeilijker hebben om het hoofd boven water te houden. Dit komt onder andere door de beklemmende regelgeving, wat veel geld en tijd kost om dit na te leven. Uiteraard geldt dit ook voor de Jera, maar mede door een grote en fanatieke groep vrijwilligers staat de Jera nog steeds (en al voor lange tijd) op eigen benen. De Jera wil een organisatie zijn die zich vrijwillig inzet om activiteiten te organiseren voor en door jongeren. Deze doelstelling wordt nu al 48 jaar door de Jera nagestreeft.